Potwierdzenie i zapis tekstu umowy

Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane i przetwarzanie przez Sklep na zasadach określonych w dziale „Polityka prywatności”.

Sklep przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towaru w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zawierać będzie w szczególności wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia, w tym dane identyfikujące Sklep, cenę wraz z podatkiem, koszty dostawy, sposób i termin zapłaty, sposób i termin dostawy Towaru. Potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mailowy, w sposób pozwalający jego wydrukowanie.

clear-bug-div
Waluty
Dane firmy

APM Morkom

tel. (12) 274 41 51
e-mail fiber@apm-swiatlowody.pl
ul. Drogowców 7
32-400 Myślenice
woj. małopolskie
NIP: 6811740863