Regulamin

Regulamin sklepu - Ogólne informacje

Sklep internetowy e-swiatlo.pl - zwany dalej Sklepem - jest własnością i jest obsługiwany przez firmę APM MORKOM - Jarosław Moryc z siedzibą przy ul.Drogowców 7, 32-400 Myślenice wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer REGON 356285490, NIP 681-174-08-63, dane kontaktowe: tel.: 012 274 41 51 - w dni robocze w godz. 9-16, e-mail: fiber@apm-swiatlowody.pl

Zasady dokonywania zakupów

1. Realizacja świadczonej usługi w Sklepie odbywa się według poniższego regulaminu.
2. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.
3. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza bezwarunkową akceptację zasad wynikających z niniejszego regulaminu.
4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych (pełnoletnie osoby fizyczne, firmy) i jest obywatelem Polski zamieszkującym w Polsce lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.
5. Zamówienia na produkty oferowane na stronach Sklepu można składać za pośrednictwem strony WWW Sklepu oraz przez telefon, faks i email.
6. Zamówienia za pośrednictwem strony WWW Sklepu, email oraz faksem można składać całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia telefoniczne można składać w godzinach działalności firmy.
7. Zamówienia na towary dostępne w magazynie realizowane są do 48 godzin, a najczęściej w tym samym dniu. Możliwe jest składanie zamówień na towary niedostępne na magazynie. W przypadku niedostępności towaru na magazynie czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o czas dostarczenia towaru na magazyn. Zazwyczaj od 24 godzin do 72 godzin. W przypadku towarów oznaczonych "na zamówienie" czas realizacji jest uzależniony od dystrybutora lub producenta. W sposób taki oznaczane są towary, których brak w magazynie dystrybutora lub producenta lub które wymagają wytworzenia na zamówienie zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego. Wysyłka towaru realizowana jest przez firmę spedycyjną wybraną przez Zamawiającego w procesie składania zamówienia.
8. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Zamawiający. Koszty te podawane są przed złożeniem zamówienia. W niektórych przypadkach koszty przesyłki ponoszone są w całości przez Sklep (tzw. darmowa dostawa). Informacje na ten temat kosztów przesyłki znajdują się na stronie opisującej sposób dostawy.
9. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny mogą ulegać zmianie, a zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Ceną wiążącą dla Klienta jest cena oferowana w chwili składania zamówienia. Prezentowane ceny towarów nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Koszty dostawy są zależne od wagi zamawianych towarów i są wyliczane w procesie zamówienia i prezentowane przed ostatecznym złożeniem zamówienia. Prosimy o przejrzenie informacji na stronie informacyjnej precyzującej koszty wysyłki w zależności od wagi i firmy spedycyjnej.
10. Fakt złożenia zamówienia i przyjęcia do realizacji oraz realizacji zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. Zamówienia mogą być składane z jednoczesną rejestracją w sklepie jak i bez rejestracji. W przypadku zamówień z rejestracją Zamawiający może śledzić status realizacji zamówienia po zalogowaniu w systemie.
11. Każde zamówienie złożone w Sklepie jest weryfikowane przez obsługę Sklepu, a zamówienie zweryfikowane jest realizowane. Jeżeli zamówienie zawiera błędy lub brak jest kontaktu z Zamawiającym, zamówienie nie jest realizowane do czasu poprawy tych błędów przez Zamawiającego lub pracowników Sklepu po uprzedniej próbie kontaktu z Zamawiającym.
12. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których nie można potwierdzić albo brakuje pełnych danych kontaktowych lub adresowych Zamawiającego, albo dane są nieprawidłowe.
13. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru wybranego przez Zamawiającego nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, licząc od daty zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy, Zamawiający zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Odstąpienie od umowy może mieć miejsce w sytuacji zamówienia przez Zamawiającego towaru niedostępnego na magazynie, który okaże się być również niedostępny u dystrybutora lub producenta z powodu jego braków magazynowych lub wycofania go z oferty. Dokładamy wielu starań, aby takie sytuacje nigdy nie miały miejsca, ale mogą się przydarzyć. Odstąpienie od umowy może mieć również miejsce na wniosek Zamawiającego, jeśli chciałby dokonać korekty zamówienia, dodać lub usunąć wybrane towary z zamówienia lub anulować część lub całość zamówienia. Zmiany takie muszą być zgłoszone przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 12 godzin od złożenia zamówienia, ale nie później niż nadanie przesyłki przez Sklep.
14. Sklep może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy, a także innych ulg i upustów. Decyzja o przyznanych rabatach wynika z aktualnie prowadzonych akcji promocyjnych i marketingowych, a także poczynionych uzgodnień. Rabat może być także naliczany automatycznie po wprowadzeniu kuponu rabatowego lub ręcznie przez obsługę sklepu po przyjęciu zamówienia.
15. Korzystanie ze Sklepu, a w szczególności podawanie danych osobowych oraz kontaktowych służy tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia i dane te nie są udostępniane innym osobom/firmom. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje celów marketingowych np. informowania Zamawiającego o promocjach i nowych produktach. Jeśli Zamawiający życzy sobie otrzymywać takie informacje może poinformować nas o tym odrębnie podczas procedury zamówienia, zaznaczając opcję odpowiedzialną za otrzymywanie biuletynu. Szczegółowe informacje w polityce Prywatności.
16. Ewentualne szkody wynikłe z podania danych niezgodnych z rzeczywistością ponosi Zamawiający.
17. W Sklepie płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
przelewem z góry na konto Sklepu
kartą płatniczą, przelewem błyskawicznym lub w systemie przelewy24.pl.
18. Sklep nie pobiera informacji o numerach kart kredytowych ani szczegółach kont bankowych Zamawiającego dla płatności przelewy24.pl. Płatności on-line wykonywane są za pośrednictwem naszego partnera, firmy przelewy24.pl, która realizuje płatności na prośbę kupującego przy użyciu swojej bezpiecznej technologii.
19. Każde zamówienie realizowane jest wraz z fakturą potwierdzającą kwotę zakupu oraz wyszczególniającą zakupione produkty.
20. Towary sprzedawane w sklepie są nowe chyba, że w opisie towaru zaznaczono inaczej. Towary nowe podlegają gwarancji producenta i mogą być przedmiotem reklamacji. Informacje na temat procedur gwarancyjnych i reklamacyjnych znajdują się na stronie informacji o gwarancji.
21. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. . Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji: Prawo odstąpienia od umowy.
22. Klient ma prawo do zwrotu towaru na podstawie uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu na zasadach określonych przez ustawę.
23. Działając zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, Sklep umożliwia swoim Klientom oddanie zużytego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. Każdy Klient zakupując u nas sprzęt elektryczny lub elektroniczny ma możliwość nieodpłatnego pozostawienia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt. Czyli kupując np. transformator elektroniczny przyjmiemy stary egzemplarz, który zwrócimy do dystrybutora lub przekażemy do zakładu przetwarzania odpadów. Dostawa zużytych towarów do recyclingu odbywa się na koszt Zamawiającego.
24. Wymagania techniczne korzystania z usług systemu sklepu internetowego: dostęp do internetu, komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową, rozdzielczość ekranu minimum 1024 x 768, komputer Zamawiającego musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies".
25. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umowy sprzedaży strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać polubownie, a w przypadku nieuniknionego sporu właściwym do rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wskazany przez Sprzedawcę.

clear-bug-div
Waluty
Dane firmy

APM Morkom

tel. (12) 274 41 51
e-mail fiber@apm-swiatlowody.pl
ul. Drogowców 7
32-400 Myślenice
woj. małopolskie
NIP: 6811740863